فروشنده: kermanpets
48 ساعت تضمین سلامت

توله های زیبا و دوست داشتنی شیتزو کراس

رنگ قهوه ای

که به تضمین در زمان بلوغ رنگ نهایی بسیار روشن تر از زمان تولگی می شود

نر و ماده 40 روزه در سلامت کامل

وزن در زمان بلوغ زیر 5 کیلو گرم