فروشنده: kermanpets
48 ساعت تضمین سلامت

فروش روتوایلر بالغ

نر 2 ساله

آموزش دیده و مناسب نگهداری در منزل و باغ

کله مکعبی و پوزه کوتاه و پوست چرمی، تمامی خصوصیات یک روتوایلر خوب و اصیل را دارد